دکتر پری برزگر

جراح و متخصص

زنان ، زایمان و نازایی

دارای برد تخصصی ناسیونال

عضو جامعه جراحان ایران

عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

بیمارستان های طرف قرارداد در مشهد

بیمارستان رضوی

بیمارستان مهر

بیمارستان بنت الهدی

بیمارستان پاستور

و طرف قرارداد اکثر شرکت های بیمه ای